Przedszkole ekologiczne Warszawa, Babice

Niezwykle ważna jest dla nas troska o planetę, o świat, który nas otacza. Przedszkole jest idealnym miejscem do nauki wychowania ekologicznego. Dzieci są ciekawe świata i bardzo wrażliwe na kwestie związane z przyrodą.

Ekologiczna edukacja

Z dumą uczymy nasze przedszkolaki, jak dbać o każde drzewo, kwiat i jak zachować piękno naszej przyrody na zawsze...

Wspólnie sadzimy i pielęgnujemy rośliny w ogrodzie przedszkolnym

Pokazujemy, jak korzystać z ekologicznych produktów i jak unikać zanieczyszczeń środowiska (np. nie używamy brokatu, ograniczamy zużycie plastiku)

Uczymy jak oszczędzać energię i wodę, segregować śmieci.

Prowadzimy warsztaty na temat ochrony przyrody

Organizujemy wycieczki do lasu, parku i rezerwatu przyrody

Dziewczynka podlewająca kwiatki konewką

Niskoemisyjne przedszkole

Nasze ekologiczne
rozwiązania i technologie

Panele fotowoltaiczne

Pojemniki do segregacji śmieci

Filtry do wody

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Oświetlenie LED w całym obiekcie

Ogrzewanie niskotemperaturowe w całym budynku.

Ogrzewanie – układ biwalentny (pompa ciepła oraz piec gazowy)

Więźba dachowa wraz ze stropem drewnianym z certyfikowanego drewna C-24 / Forest Stewardship Council

Świetliki tunelowe – korytarz plus łazienki aby nie używać w ciągu dnia oświetlenia.

Automatyczne sterowanie wentylacją po zakończonych zajęciach i ustawienie do minimum (mniejszy pobór prądu)

Nagrzewnica wodna do układu wentylacyjnego na niskim parametrze (powietrze z zewnątrz zostaje wstępnie ogrzane przy minusowych temperaturach).

Duża ilość zieleni i roślin  w przestrzeniach przedszkolnych

Chłodzenie powietrza nawiewanego poprzez jednostkę zewnętrzną zasilaną z fotowoltaiki – latem lepszy komfort dla użytkowników (nie klimatyzacja).

Przedszkole ekologiczne – z ekologią na Ty!

W Go Montessori ważna jest pedagogika Montessori oraz troska o planetę i świat, który nas otacza. Jesteśmy przekonani, że wrażliwy na ekologię młody człowiek będzie odpowiedzialny, troskliwy i zdolny do podejmowania odpowiedzialnych decyzji w przyszłości.
Czytaj więcej

Dlatego w przedszkolu ekologicznym kładziemy ogromny nacisk na edukację proekologiczną już od najmłodszych lat, co pozwala na zaszczepienie wśród dzieci pozytywnych wartości i postaw wobec środowiska naturalnego. W placówce panuje przyjazna atmosfera, gdzie każdy element programu nauczania ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej naszych podopiecznych. Dzięki takiemu podejściu, już od wczesnego dzieciństwa maluchy uczą się, że planeta potrzebuje ochrony. Doświadczeni pedagodzy dbają o to, by realizować temat w sposób przystępny, zrozumiały i dostosowany do poziomu rozwoju dzieci.

Jak eko przedszkole Go Montessori realizuje edukację ekologiczną?

Nasze eko przedszkole z dumą realizuje edukację poprzez różnorodne działania, mające na celu zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci. Są to przede wszystkim:

  • wspólne sadzenie i pielęgnowanie roślin w ogrodzie przedszkolnym, które uczy maluchy odpowiedzialności za przyrodę, a przy tym rozwija umiejętności obserwacji i pobudza zainteresowania przyrodnicze;
  • korzystanie z ekologicznych produktów i redukcja ilości odpadów;
  • uczenie oszczędzania wody i energii;
  • segregowanie śmieci;
  • prowadzenie warsztatów z zakresu ekologii, których celem jest pokazanie sposobów, w jakie każdy może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety;
  • organizowanie wycieczek edukacyjnych do lasu, parku oraz rezerwatu przyrody, podczas których dzieci mogą poznać różne gatunki roślin i zwierząt;
  • zachęcanie rodziców do działań proekologicznych.

Przedszkole dwujęzyczne w Warszawie to placówka, która z ogromnym zaangażowaniem realizuje edukację ekologiczną. Wszystkie nasze działania doskonale wpisują się w ideę metody Montessori, która zakłada rozwijanie w dzieciach samodzielności, ciekawości świata oraz szacunku do natury i innych ludzi.

Niskoemisyjne niepubliczne przedszkole ekologiczne

Niepubliczne przedszkole ekologiczne i żłobek Montessori w Warszawie dzięki zastosowaniu różnych rozwiązań technologicznych oraz wykorzystaniu paneli fotowoltaicznych, osiągają bardzo wysoki poziom efektywności energetycznej. Co więcej, na terenie naszej placówki stosujemy oświetlenie LED, filtry do wody, zbiorniki retencyjne oraz ogrzewanie niskotemperaturowe. W przestrzeniach przedszkolnych znajduje się ogromna ilość zieleni i roślin. Zwracamy również uwagę na jakość wykorzystywanych materiałów edukacyjnych. Dzięki tym działaniom chcemy przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego.

Przedszkole ekologiczne Go Montessori stanowi doskonałe rozwiązanie dla rodziców, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom wychowanie w duchu rodzicielstwa bliskości oraz świadome żywienie w przedszkolu. Dołącz do nas, aby dać swojemu dziecku najlepszy start i nauczyć je szacunku dla natury!

niepubliczne przedszkole ekologiczne