Pedagogika Marii Montessori

Maria Montessori to jedna z najbardziej znaczących postaci w historii edukacji. To wizjonerka, która zmieniła sposób patrzenia na małego człowieka i jego edukację.

Była jedną z pierwszych osób, które zrozumiały potrzebę indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Swoją filozofią i metodą nauczania zainspirowała tysiące nauczycieli i rodziców na całym świecie.

Wyjątkowa idea

Filozofia, która zakłada,
że każde dziecko...

Potrzebuje stymulującego środowiska, które pozwoli  na rozwijanie jego potencjału, umiejętności i talentów.

Jest naturalnie ciekawe świata

Jest odważne i gotowe do podejmowania nowych wyzwań

Chce się rozwijać i uczyć

Zdobywa wiedzę bez wysiłku, w sposób naturalny i spontaniczny

Zasługuje na  indywidualną uwagę i niezbędne wsparcie

Jest unikalne i wartościowe

Działa we własnym rytmie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

Ma prawo do samodzielności i wolności

Indywidualna edukacja oparta na swobodnym rozwoju dziecka

Zakładamy, że najbardziej interesujące i angażujące są zadania i aktywności wybrane samodzielnie przez dzieci w poczuciu wolności i odpowiedzialności za ich wykonanie.

Samodzielne środowisko

Rolą nauczyciela jest przygotowanie odpowiedniego środowiska do samodzielnego odkrywania i rozwoju dzieci. Materiały w sali przedszkolnej są ułożone tematycznie, w zasięgu ręki dziecka. To dziecko samodzielnie podejmuje decyzję, z którym materiałem będzie pracować.

Pomoce rozwojowe są kluczem do poznania świata. Pozwalają na samodzielną pracę. Prowadzą dziecko od konkretu do abstrakcji, umożliwiając jej zrozumienie i odczucie. Dają możliwość poznawania świata poprzez zmysły i umożliwiają sensoryczne doświadczenia w procesie uczenia się.

Materiał Edukacyjny

Materiał Edukacyjny podzielony jest na 5 głównych obszarów

Życie praktyczne

Sensoryka

Matematyka

Język

Edukacja kulturalno-przyrodnicza

Kim była Maria Montessori?

MariaMontessori była włoską pedagog, lekarką iantropolożką. Urodziła się w 1870 roku w Chiaravalle. Studiowała medycynę na Uniwersytecie Rzymskim Sapienza i była jedną z pierwszych kobiet w kraju, która otrzymała dyplom lekarza. W 1899 roku Montessori założyła pierwszy dom dziecięcy „Casa dei Bambini” w San Lorenzo, w którym dzieci były kształcone zgodnie z jej ideami. W swojej metodzie edukacyjnej opierała się na obserwacjach i badaniach nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Montessori uważała, że maluchy powinny mieć dostęp do specjalnie zaprojektowanych przedmiotów edukacyjnych, które pomagają w ich samorozwoju i poznawaniu świata. Sama zapewniła placówce samodzielnie zaprojektowane meble, zmodyfikowane pomoce Itarda i Seguina oraz przyrządy pomiarowe wykorzystywane w psychologii eksperymentalnej. Jednym z ważnych elementów jej metodyki było rozwijanie zdolności percepcyjnych dziecka poprzez wrażenia zmysłowe, np. dotyk, węch czy słuch. Maria Montessori zmarła w1952 roku, ale jej wpływ na edukację dzieci wciąż jest bardzo duży. Jej koncepcja pedagogiczna jest stosowana w wielu przedszkolach i żłobkach na całym świecie.
Czytaj więcej

Montessori - co to za metoda?

Zastanawiasz się, czym jest Montessori? Co to za koncepcja? Metoda Montessori to podejście pedagogiczne, którego celem jest zapewnienie dzieciom wolności w procesie edukacji, dzięki czemu uczą się w sposób naturalny i niezależny. Jak już wiesz, Maria Montessori twierdziła, że maluchy są aktywnymi uczestnikami procesu edukacyjnego, a ich rozwój powinien być prowadzony poprzez dostarczenie im specjalnego środowiska, które będzie sprzyjać samorealizacji. Metoda Montessori sprawia, że dziecko staje się bardziej samodzielne, pewne siebie, potrafi skoncentrować uwagę wyłącznie na powierzonym mu zadaniu. Dzieci montessoriańskie są cierpliwe, pełne empatii i zawsze chętne do pomocy innym. Doskonale wiedzą, czym jest szacunek do rówieśników, ekologia oraz tolerancja. Co więcej, mają dużą potrzebę angażowania się we wszelkiego rodzaju inicjatywy społeczne. Przedszkolaki uczą się podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, co przekłada się na zwiększenie poczucia własnej wartości. W przedszkolach i żłobkach opartych na metodzie Montessori, wychowankowie mają również możliwość wyboru zajęć i materiałów, co pozwala na rozwijanie zainteresowań oraz pasji. Ważnym aspektem jest również uczenie się poprzez praktyczne działanie, co umożliwia lepsze zapamiętywanie i zrozumienie przekazywanych treści.

Metoda Montessori - na czym polega?

Rodzicu! Rozważasz wysłanie swojej pociechy do przedszkola, w którym powszechnie stosowana jest metoda Montessori? Na czym polega ta koncepcja pedagogiczna? Metoda Montessori opiera się na założeniu, że każde dziecko jest indywidualnością i posiada swój własny sposób uczenia się. Dlatego stosuje się różnorodne materiały i narzędzia dydaktyczne, które pozwalają na rozwijanie zdolności u dziecka. Maluchy pracują we własnym tempie i mają możliwość wyboru zajęć, co pozwala na rozwijanie ich zainteresowań i pasji. W tym systemie nauczania relacja nauczyciel - przedszkolak jest ukierunkowana przede wszystkim na rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Nauczyciele są dla dzieci przewodnikami i mentorami, którzy pomagają maluchom w zdobywaniu wiedzy i rozwijaniu ich zdolności. Nie narzucają ani nie dyktują dziecku, co ma robić i jak ma to robić, lecz starają się dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego przedszkolaka. Wszystko to sprawia, że praca nauczyciela jest bardzo odpowiedzialna i wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia oraz umiejętności interpersonalnych.

Metoda Montessori – etapy rozwoju dziecka

Etapy rozwoju w metodzie Montessori są precyzyjnie określone i dopasowane do specyficznych potrzeb dziecka. Maria Montessori podzieliła je w następujący sposób:

 • faza odkrywcy, która trwa od narodzin do około szóstego roku życia, jest niezwykle istotnym czasem w rozwoju dziecka. W tym okresie maluch aktywnie poznaje świat, zadaje mnóstwo pytań, naśladuje zachowania dorosłych oraz intensywnie rozwija swoje zdolności poznawcze. Według Marii Montessori, jest to niewątpliwie najbardziej wrażliwy etap w rozwoju dziecka.
 • faza świadomego poznawania świata – trwa od szóstego do dwunastego roku życia. W tym etapie dziecko poznaje świat w sposób bardziej uważny oraz świadomy. Maluch rozwija chęć do współpracy z innymi dziećmi oraz poszerza swoją wyobraźnię i umiejętności myślenia abstrakcyjnego.
 • faza odnajdywania siebie w społeczeństwie – trwa od dwunastego do osiemnastego roku życia. W tym czasie nastolatek zaczyna poszukiwać swojego miejsca w świecie i odpowiedniego autorytetu, którym mógłby się inspirować. To ważny okres, który wymaga szczególnej uwagi i wsparcia.
 • faza współtworzenia świata – następuje po osiemnastym roku życia. Młody człowiek stabilizuje swoją sytuację życiową i aktywnie pracuje nad własnym rozwojem i kształtowaniem charakteru. Dodatkowo wzrasta jego potrzeba współpracy z doświadczonym mentorem.

Najważniejsze zasady Montessori

Chcesz dowiedzieć się, czym cechuje się metoda Marii Montessori? Poznaj najważniejsze zasady Montessori, które wpływają na rozwój dziecka.

 1. Zasada swobodnego wyboru Według tej zasady dziecko powinno mieć wolność wyboru, co chce robić w danym momencie. Nauczyciel lub opiekun powinien jedynie zapewnić maluchowi odpowiednie środowisko i narzędzia edukacyjne. Dzięki swobodnemu wyborowi dziecko rozwija swoją samodzielność, kreatywność, inicjatywę oraz umiejętności społeczne, takie jak współpraca i komunikacja.
 2. Zasada porządku Montessori uważała, że porządek w otoczeniu dziecka jest niezbędny do sprawnego przebiegu procesu nauki oraz rozwoju umysłowego. Dlatego też w salach Montessori panuje ład i harmonia, a przedszkolaki są zachęcane do utrzymywania czystości i porządku w swoim otoczeniu. Przestrzeganie tej zasady pozwala dzieciom na lepsze skupienie się na zadaniach, a także daje poczucie spokoju i bezpieczeństwa.
 3. Zasada izolowania trudności Polega na ułatwieniu dziecku przyswajania konkretnej umiejętności przez wyodrębnienie jej z większego kontekstu. W ten sposób maluch może skoncentrować się na nauce tylko jednej rzeczy w danym czasie i nie jest przytłoczony nadmiarem bodźców.
 4. Zasada kontynuacji Materiał Montessori stanowi kompletny zestaw pomocy dydaktycznych, gdzie każdy z elementów jest ogniwem w logicznie powiązanym łańcuchu kształcenia. Każde kolejne ogniwo zawiera w sobie cechy poprzedniego i jest wzbogacone dodatkową cechą.

Pedagogika Montessori – atmosfera porządku, harmonii i estetyki

Maria Montessori wspominała, że „niesłusznie sądzi się, że najlepiej może rozwijać się dziecko mające jak najwięcej zabawek i środków pomocniczych. Wręcz przeciwnie, nieuporządkowana mnogość przedmiotów na nowo obciąża duszę chaosem i przygnębia ją poczuciem zniechęcenia”. Dlatego placówki, w których jest stosowana pedagogika Montessori, starają się stworzyć atmosferę porządku, harmonii i estetyki. Wszystkie przedmioty są poukładane na swoich miejscach, a miejsca te są dokładnie i opatrzone nazwami. Dzięki temu każde dziecko wie, gdzie i jakiej rzeczy szukać, co pozwala na rozwój umiejętności logicznego myślenia.

W przedszkolach i żłobkach Montessori pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przemyślany i dostosowany do wieku dzieci. W pedagogice Montessori dużą rolę odgrywa również kontakt z naturą, dlatego placówki te często posiadają ogród lub plac zabaw otoczony dużą ilością zieleni. Przedszkolaki mają możliwość codziennej zabawy na świeżym powietrzu, obserwacji przyrody i poznawania różnych gatunków roślin i zwierząt. Wszystkie te elementy tworzą atmosferę, która sprzyja rozwojowi dziecka i zachęca do nauki poprzez naturalną ciekawość i wykorzystanie wszelkich zmysłów. Pedagogika Montessori stawia na uczenie się poprzez doświadczanie i odkrywanie, a takie podejście przynosi wiele korzyści i pozytywnych rezultatów w rozwoju dziecka.

Dlaczego warto wybrać żłobek i przedszkole Montessori Warszawa?

Jak już wiesz metoda Montessori to koncepcja nauczania, której celem jest przede wszystkim samorozwój. Dzięki zastosowaniu tej praktyki w żłobek dwujęzyczny i przedszkole Warszawa, dzieci rozwijają swoją kreatywność, inwencję twórczą oraz zdolności przyswajania wiedzy w sposób naturalny i zgodny z ich indywidualnymi predyspozycjami. Maluchy uczą się szacunku dla drugiego człowieka i poszanowania dla otoczenia. Ponadto placówka Montessori Warszawa to miejsce, gdzie zwraca się szczególną uwagę na rozwój intelektualny oraz emocjonalny. Przedszkola wykorzystują specjalne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają na rozwijanie zdolności manualnych i poznawczych.

Zespół doświadczonych i wykwalifikowanych pedagogów oraz przyjazna, stymulująca atmosfera pozwalają na zapewnienie optymalnych warunków. Wybierając przedszkole Montessori, rodzice mogą mieć pewność, że ich dziecko zostanie wprowadzone do świata edukacji w sposób przemyślany i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb. Dlatego takie miejsce to dobry wybór dla tych, którzy chcą zapewnić maluchowi jak najlepszy start w życie, a także dla osób, które poszukują ciekawych, nowatorskich form nauki.

Dlaczego warto wybrać żłobek i przedszkole Montessori Warszawa?

Edukacja Montessori w naszej placówce odbywa się bez kar i nagród. Wierzymy, że dzieci powinny być motywowane wewnętrznie, a nie zewnętrznie, przez czynniki takie jak naturalna ciekawość, satysfakcja z wykonanej pracy i duma z osiągnięć. Program nauczania jest odpowiednio dopasowywany do indywidualnych predyspozycji i zainteresowań wychowanków. W trakcie zajęć przedszkolaki mają swobodę poruszania się po sali i decydowanie, co chcą robić. Wychowankowie mają dostęp do wydzielonych obszarów, w których mogą kształtować swoje umiejętności poprzez wykonywanie praktycznych czynności. Każdy z nich uczy czegoś innego. Na terenie placówki mamy materiał edukacyjny podzielony na 5 głównych obszarów. Są to:

 • strefa „Życie praktyczne”;
 • strefa „Sensoryka”;
 • strefa „Matematyka”;
 • strefa „Język”;
 • strefa „Edukacja kulturalno – przyrodnicza”.

Przedszkole i żłobek Montessori

W naszym przedszkolu i żłobku z dumą kierujemy się filozofią Marii Montessori. Jednakże edukację wzbogaciliśmy także o innowacyjne rozwiązania i technologie. Stawiamy na wychowanie w duchu rodzicielstwa bliskości, które jest dla nas solidnym fundamentem.

pedagogika marii montessori