Wychowanie w bliskości

Wybieramy to, co najbardziej wartościowe z wielu koncepcji wychowawczych. Czerpiemy z filozofii wychowawczej Marii Montessori. Inspirujemy się Pozytywną Dyscypliną, Rodzicielstwem bliskości, Porozumieniem bez przemocy i Pedagogiką Jespera Juula.

Bliskość

Dlaczego wychowanie
w bliskości?

Wychowanie w bliskości to dbałość o dziecko, o jego rozwój i potrzeby, o relacje i bezpieczeństwo. To wspieranie go w jego drodze, dawanie mu siły, aby radzić sobie z każdym wyzwaniem.

Nasze wartości

Zasady serca - nasz kodeks
wychowawczy

Empatia

Jest to kluczowa umiejętność społeczna, która umożliwia nawiązywanie pozytywnych i trwałych relacji z innymi. Pomaga dzieciom zrozumieć uczucia innych osób.

Szacunek

Relacje oparte na szacunku mają wielką moc. Szacunek sprawia, że każdy czuje się  ważny i akceptowany, a to pomaga budować poczucie własnej wartości i godności.

Zaufanie

Zaufanie pomaga budować pozytywne relacje i rozwijać empatię, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.

Uważność i dbałość o relacje

Pozwala dziecku czuć się zrozumianym i akceptowanym, co jest niezbędne dla budowania poczucia własnej wartości i zaufania do siebie.

Brak kar i nagród

Rozwijamy u dzieci motywację wewnętrzną tak, aby potrafiły postępować właściwie – niezależnie od kar i nagród. Zamiast na konsekwencjach skupiamy się na rozwiązaniach.

Wyrażanie emocji

Nauka bezpiecznego i zdrowego wyrażania emocji pomaga dzieciom lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby oraz budować zdrowe relacje z rówieśnikami.

Wychowanie w bliskości

W Go Montessori czerpiemy to, co najbardziej wartościowe z filozofii, którą opracowała Maria Montessori. Inspirujemy się przy tym wychowaniem w bliskości, które sprzyja nie tylko pozytywnej atmosferze, ale także korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny malucha.
Czytaj więcej

Dzięki niemu dzieci czują się w naszej placówce bezpiecznie. Wspieramy podopiecznych w ich drodze, dajemy siłę, aby mogły skutecznie radzić sobie z każdym wyzwaniem. Wychowanie w duchu rodzicielstwa bliskości jest dla nas fundamentalne, ponieważ uważamy, że tylko dzięki bliskiej relacji z dzieckiem możemy zbudować trwałą i pełną zaufania więź. Co więcej, wychodzimy z założenia, że każdy maluch jest wyjątkowy i ma swoje indywidualne potrzeby oraz zdolności. Dlatego staramy się dostosowywać metody pracy do jego możliwości. Wychowanie w bliskości w naszej placówce ukierunkowane jest na stworzenie takich warunków, w których przedszkolaki będą kochane i doceniane.

Wychowanie w duchu rodzicielstwa bliskości – nasz kodeks wychowawczy

Nasze przedszkole Montessori w Warszawie kieruje się zasadami serca. Poznaj podstawowe założenia kodeksu wychowawczego, które także stosuje nasz żłobek dwujęzyczny w Warszawie.

  1. Empatia, która umożliwia nawiązywanie pozytywnych i trwałych relacji z innymi.
  2. Szacunek sprawia, że każdy czuje się ważny i akceptowany, a to pomaga budować poczucie własnej wartości i godności.
  3. Zaufanie pomaga budować pozytywne relacje i rozwijać empatię, daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.
  4. Wychowanie w duchu rodzicielstwa bliskości to także uważność i dbałość o relacje, które pozwalają maluchom czuć się zrozumianym i akceptowanym.
  5. Stymulujemy wewnętrzną motywację dzieci, aby umiały zachować się właściwie bez potrzeby stosowania kar czy nagród.
  6. Uczymy dzieci bezpiecznego i zdrowego wyrażania emocji. Dzięki temu maluchy mogą lepiej zrozumieć siebie i swoje potrzeby oraz budować zdrowe relacje z rówieśnikami.

Ekologiczne przedszkole Go Montessori w Warszawie to miejsce, gdzie wychowanie w bliskości jest jednym z kluczowych filarów. To także placówka, która stawia na świadome żywienie dzieci. Zapoznaj się z ofertą i przekonaj się, że razem z nami Twoje dziecko będzie mogło rozwijać swoje umiejętności społeczne, emocjonalne oraz poznawać świat w sposób przyjazny i bezpieczny.